Digital satsning under år 2021

Kronobergarnas Musikkår beviljades under år 2020 bidrag från såväl Växjö kommun som Statens Kulturråd för en digital satsning under år 2021. Arbetat med att möta framtiden och vår publik på en ny digital scen pågår fortfarande och befinner sig under ständig utveckling, men väldigt mycket har hänt:

  • Under våren 2021 byggdes vår hemsida www.kronobergarna.com om.
  • Vi har kunnat lansera ett intranät med ett digitalt notbibliotek så att våra musiker själva kan komma åt sina stämmor genom en enkel inloggning.
  • Vårt notarkiv har digitaliserats och har kunnat flyttat in på en liten server som möjliggör att vår notansvarige kan komma åt samtliga arrangemang oavsett var i världen vi befinner oss.
  • Vi har kunnat investera i programvara för notarrangering och till vår Filmkonsert i Växjö konserthus i november 2021 bidrog Fredrik Ekstrand med tre fina arrangemang.
  • Orkestern har även kunnat köpa in kamera, mikrofoner samt datorutrustning, vilket medfört att vi kunnat spela in såväl olika smakprov, hela filmkonserten samt en julhälsning. Tack vare tekniken har många kunnat följa repetitionerna digitalt även när de inte kunnat närvara på plats på grund av pandemins restriktioner.

Den teknik vi saknat för att producera konserter digitalt har vi tack vare bidragen kunnat investera i. Ett oerhört driv och engagemang från medlemmarna och deras anhörigas sida har varit en viktig framgångsfaktor. Vi har kunnat satsa och ta ett rejält kliv fram i den digitala utvecklingen och vår Filmkonsert i Växjö konserthus kommer att kunna visas digitalt tack vare satsningen.

Vår satsning på digital utveckling kommer att fortsätta nu när vi har förutsättningarna.

Om hemsidan

Som ett led i den digitala satsningen Under våren 2021 byggdes vår hemsida www.kronobergarna.com om, så att alla kommer åt konserterna och informationen oavsett plattform. Vi har tack vare de beviljade bidragen även kunnat lansera ett intranät med ett digitalt notbibliotek, så att våra musiker själva kan komma åt sina stämmor genom en enkel inloggning.
Vi anlitade IT-konsulten Erik Näsström (White Rox) för att bygga vår nya hemsida. Från musikkåren ansvarade Jonas Blom för framtagandet och arbetade ideellt med att utveckla den nya hemsidan samt intranätet.

Stort tack till våra bidragsgivare och alla er som på olika vis engagerat för orkestern och i projektet under år 2021!