Om Kronobergarna

Kronobergarnas Musikkår är en symfonisk blåsorkester som består av c:a 40 aktiva medlemmar i åldrarna 16 – 80 år. Det gemensamma intresset är blåsmusik i alla dess former. Orkestern ger i egen regi några konserter per år med såväl underhållningsmusik som mer seriösa verk. I samarbete med kyrkor ges också kyrkokonserter med mer sakral musik. Konserterna sker ofta i samverkan med körer eller sång- och instrumentalsolister. På mindre besättning, från 8 personer och uppåt, kan orkestern bidra med underhållningsmusik vid olika slag av företags- och föreningsevenemang.

Musikkåren uppträder också som militärhistorisk musikkår och framträder då i I11:s uniform från slutet av 1800-talet. Repertoaren vid dessa tillfällen är marschmusik, ceremonimusik och underhållningsmusik. Den ”marscherande” musikkåren genomför spelningar vid stadsparader, invigningar och liknande arrangemang. Vi förvaltar stolt våra traditioner samtidigt som vi med vårt program vill attrahera yngre musiker och dagens publik.

Vårt mål är att vara en tillgång för kommunens amatörblåsare och ungdomar. Musikkåren är en naturlig fortsättning för de ungdomar som går ut Kulturskolan och vill fortsatta sitt musicerande i Växjö kommun. Under senare år har yngre musiker från universitetet anslutit, vilket tillfört en härlig mix av ålder. Musikkåren välkomnar även nyinflyttade musiker eller de som haft ”instrumentet på hyllan” några år och nu vill ta upp spelandet igen. Få organisationer samlar så många olika generationer i en och samma verksamhet.

Vi är glada över att ha en mycket stabil verksamhet med full uppsättning aktiva musiker som kan vara en stolthet för Växjö med omnejd. För många Växjöbor är det tradition att samlas och lyssna på oss när vi tillsammans firar Valborg, Nationaldagen, FN-dagen och advent. Musikalisk ledare och dirigent för orkestern sedan år 2020 är Anders Einarsson. Musikkåren har administrativt stöd från Medborgarskolan i Växjö och är medlem i SOF – Sveriges Orkesterförbund samt RSMF . Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar.  

Oktett - i mindre skala

Oktetten är orkesterns sektion för brunnsmusik och lättsmälta stycken i mindre ensemble. När det inte passar att spela med full blåsorkester rycker oktetten ut. Oktetten går också att anlita under dagtid eftersom den kan besättas av orkesterns aktiva seniorer.

Oktetten konserterar en vårdag i foajén på Smålands Museum i Växjö

Parad

Musikkåren uppträder som militärkulturhistorisk musikkår och framträder då i I11:s uniform från slutet av 1800-talet. 

”Marschrullen” är då en viktig del i vår verksamhet och innehåller i huvudsak svenska militärmarscher och ceremonimusik. Men där finns även lättsam underhållningsmusik, som kan spelas stående i samband med parader, invigningar eller liknande. 

Kronobergarnas Musikkår paraderar vid rådhuset i Wismar 2012-08-18

Historik

Musikkåren är en sektion inom den militärkulturhistoriska föreningen Kronobergarnas Drillcorps (KDC). Musikkåren bildades år 1988. Samma år bildades även Växjö Blåsorkester på initiativ inom Växjö Musikskola. Under ett flertal år fungerade Kronobergarnas Musikkår och Växjö Blåsorkester som två föreningar – men med i princip samma musiker. År 2007 skedde en sammanslagning av de två föreningarna och orkestern är idag verksam under namnet Kronobergarnas Musikkår. 

Förutom framträdanden runt om i Sverige har kåren framträtt i Tyskland, bl.a vid de återkommande evenemangen “Schwedenfest” i Wismar, ”Die Schweden kommen” i Wittstock och vid svenska ambassadens flyttning från Bonn. Musikkåren har också framträtt vid evenemang i Växjös vänorter Aabenraa i Danmark och Schwerin i Tyskland. År 2019 deltog musikkåren för femte gången när staden Wittstock bjöd in till deltagande vid festligheterna i samband med den 20-årsjubilerande orkesterfestivalen samt trädgårdsutställningen (Landesgartenschau).

Orkestern har genom åren släppt en LP och två CD skivor. LP-skivan ”En ”redi” Kronobergare gavs ut år1991. År 2002 spelade orkestern in en CD med musik komponerad och arrangerad av Robert Sjölin, som var den siste musikdirektören vid Kungliga Kronobergs Regemente fram till länsmusikreformen år 1988.

Under 25-årsjubileet år 2013 spelade musikkåren in en ny CD med titeln “Från Parad till Estrad”. Skivan innehåller musik som presenterar hela den musikaliska bredd som finns i en symfonisk blåsorkester. CD:n kan köpas genom orkestern eller på Cultix Skivan & Boken i Växjö.

I samband med 30-årsjubileumet framfördes en jubileumskonsert i Växjö Konserthus som videofilmades av Smålands musikarkiv.