Styrelsen

Här nedan kan du se styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2023. Vill du ta kontakt med styrelsen kan du gärna göra det via mail till info(at)kronobergarna.com

Ordförande: Rene Jaramillo – Kontakt via 073-529 52 32

Vice ordförande: Erika Martinsson

Sekreterare: Emeli Wickström

Kassör: Sara Weding

Ledamöter: Johan Svanström, Fredrik Ekstrand

Suppleanter: Therese Jaramillo och Jonas Nilsson

Adjungerad: Tommy Karlsson